Details

Title

Laser Particle Size Analysis – The Influence Of Density And Particle Shape On Measurement Results / Laserowa Analiza Uziarnienia - Wpływ Gęstości I Kształtu Ziaren Na Wyniki Pomiarów

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0033-z

×