Details

Title

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 17 stycznia 2011 r.)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×