Details

Title

W KRĘGU WARTOŚCI: BÓG, CZŁOWIEK, ŚWIAT W KULTURZE I LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, pod redakcją Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka, Lublin 2010

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×