Details

Title

Roman Dzwonkowski, SAC, RELIGIA I KOŚCIÓŁ W ZSRR ORAZ W KRAJACH I NA ZIEMIACH OKUPOWANYCH 1919–1991. KRONIKA, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×