Details

Title

Demitologizacja gór Kaukazu a kult Ziemi w sztuce Niny Sandur Niebiański chłopiec

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×