Details

Title

SIEDM FILARÓW PIOTRA SKARGI. GENEZA I ASPEKT RETORYCZNY / PIOTR SKARGA’S SEVEN PILLARS: ITS ORIGINS AND RHETORIC

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Numer

No 4-5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0079-y

×