Details

Title

Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (Paterka) / The Latin Source of the Marian Sermons of Jan of Szamotu Ły (Paterek)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0052-9

×