Details

Title

Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej / The Inefficiency of Decisions on Building Conditions and Land Management in Spatial Management

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 257-258

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×