Details

Title

„Uniwersalny” umysł i historia. Zagadnienia historycznoliterackie w narratologii kognitywistycznej

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0016-0

×