Details

Title

Olga Mišeska Tomić, A Grammar of Macedonian, Bloomington: Slavica Publishers: Indiana University, 2012

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2013

Numer

No LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×