Details

Title

Słowiańskie nazwy ‘stawów palców’ i ‘przegubu ręki’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2013

Numer

No LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0080-3588
×