Details

Title

Organizacja i zasady postępowania dochodzeniowego w sprawach wypadków morskich w wybranych krajach anglosaskiego systemu prawnego

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2009

Numer

No XXV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

299-337

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2009

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×