Details

Title

Zamoyscy i Zakład Kuźnicki w „Dzienniku” Janiny Żółtowskiej

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Volume

tom 28

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

175-182

Date

2007

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0551-3790
×