Details

Title

Polish popular-science periodicals published until 1939. Interrelationships between science and the arts

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2019

Volume

t.22

Numer

No 2

Authors

Keywords

press graphics in the 18th and 19th c. ; press graphics in 1900–1939 ; Polish popular-science periodicals until 1939

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-26

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2019.08.20

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

DOI

10.24425/rhpp.2019.129389

×