Details

Title

Correspondence

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

13-36

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.06.24

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.128375

×