Details

Title

Recenzje: Lew Szestow, "Dziennik myśli. Pochwała głupoty", przełożyła z języka rosyjskiego, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Woźniak, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018, ss. 135

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

189-194

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.03.28

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×