Details

Title

Aesthetics and Efficiency in the Polish Architectural Spaces in the Aspect of Solar and Photovoltaic Installations

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

Architectural aesthetics ; energy efficiency in architecture ; PV panels ; solar panel

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

284-293

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×