Details

Title

Energy Performance of Buildings in the European and National Policies and Legislative Documents

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

energy efficiency ; energy performance ; residential sector ; support schemes ; urban policy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

260-270

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×