Details

Title

Beauty and Energy – Experiences from Architectural Project Practice in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

Housing architecture in Poland ; housing estates

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

245-257

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×