Details

Title

Main Determinants for Cutting the City as a Good Place for Live on the Example of Gdynia

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

Gdynia ; public space ; quality of life ; residential space ; urban policy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

81-93

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×