Details

Title

Determinants and Effects of Urban Sprawl in Poland. Is It Possible to Control this Process?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

Poland ; spatial order ; spatial planning ; suburbanization ; urban sprawl

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

40-50

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×