Details

Title

Formy marytonimiczne utworzone od imienia męża w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie w przeszłości i obecnie

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Numer

No 2

Authors

Keywords

Białystok region ; Narewka village and its vicinity ; peripheral Belarusian dialects ; mari-tonymic forms with the formative -iχa, -ča and -ka ; disappearance and change of function Narewka village and its vicinity

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2018.07.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744
×