Details

Title

Partycypacja–aktywność–podmiotowość... Krok wstecz czy postęp rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej

Authors

Keywords

activity ; participation ; agency

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.06.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×