Details

Title

Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym

Numer

cz.2 Koszty chaosu przestrzennego

Authors

Keywords

costs ; estimation ; Functional Urban Areas ; households ; social costs ; suburbanization ; urban sprawl

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×