Details

Title

Subjective determiners of treating the final secondary school examination as a threat

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2008

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2008

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Abrams D. (1987), Psychological Theories of Drinking and Alcoholism, 131. ; Baumeister R. (1996), Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem, Psychological Review, 103, 5. ; Baumeister R. (2000), Utrata kontroli [Loss of control]. ; Erikson E. (1985/2002), Dopełniony cykl życia [Closed life cycle]. ; Ferguson G. (2004), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice [Statistical analysis in psychology and pedagogy]. ; Folkman S. (1987), Transactional Theory and research on Emotions and Coping, European Journal of Personality, 1, 141. ; Gilbert D. (1995), Advanced social psychology, 99. ; Heszen-Niejodek I. (2000), Człowiek w sytuacji stresu [Man in situation of stress]. ; Havighurst R. (1948/1981), Developmental Tasks and Education. ; Lachowicz-Tabaczek K. (2000), Przejawy i przyczyny "nierówności" w poziomie samooceny kobiet i mężczyzn [Symptoms and causes of unequal level of self-esteem in men and women], Czasopismo Psychologiczne, 1-2, 63. ; Kandel D. (1987), Processes of adolescent socialization by parents and peers, International Journal of the Addictions, 4, 319, doi.org/10.3109/10826088709027433 ; Parkes K. (1986), Cg in stressful episodes: The role of individual differences, environmental factors, and situational characteristics, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1277. ; Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka [Studies on child's psychology]. ; Poprawa R. (2000), Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży [Psychological analysis of chosen problems of social functioning of adolescents]. ; Rosenberg M. (1965), Society and the adolescent self-image, doi.org/10.1515/9781400876136 ; Rosenfarb I. (1992), The self-protective function of depressive affect and cognition, Journal of Social and Clinical Psychology, 11, 323, doi.org/10.1521/jscp.1992.11.4.323 ; Senejko A. (2001), Młodzież w zmieniającym się świecie [Youth in changing world], 68. ; Senejko A. (2003), Psychiczne i psychospołeczne obrony człowieka w ich teoretycznym i empirycznym wymiarze [Psychic and psychosocial human defences in their theoretical and empirical dimmensions], Studia Psychologiczne, 4, 87. ; Senejko A. (2003a), Kwestionariusz PSPDQ (obron psychospołecznych i psychicznych u adolescentów) charakterystyka metody [PSPDQ questionnaire-description of method], Psychologia Rozwojowa, 2, 121. ; Senejko A. (2005), Psychological defence in adolescents and adults, Polish Psychological Bulletin, 3, 163. ; Senejko A. (2003), Podmiotowe i społeczne czynniki ryzyka uzależnienia młodzieży od alkoholu [Subjective and social risk factors of adolescents' alcoholism], Psychologia Rozwojowa, 2-3, 81. ; Stawiarska P. (2002), Konteksty stresu psychologicznego [Contexts of stress], 58. ; Strelau J. (1993), Foundations of personality, 113. ; J Strelau (2000), Człowiek w sytuacji stresu [Human in stress situation], 88. ; Szuman S. (1995), Natura, osobowość i charakter człowieka [Human's nature, personality and character]. ; Wills T. (1981), Downward comparison principles in social psychology, Psychological Bulletin, 90, 245. ; Wright J. (1983), Cognitive therapy of depression: theory and practice, Hospital and Community Psychiatry, 17, 159. ; Zawadzki B. (1997), Formalna charakterystyka zachowania-Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT)[Formal characteristics of behaviour - Temperament Inventory(FCB-TI].

DOI

10.2478/v10059-008-0030-7

×