Details

Title

Wybrane aspekty projektowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2016

Numer

No 3

Authors

Keywords

starzenie się społeczeństwa ; partycypacja i integracja społeczna ; architektura ; urbanistyka ; projektowanie uniwersalne

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×