Details

Title

Z problemów etymologii słowiańskiej: zapożyczenie czy wyraz rodzimy

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2017

Numer

No LXVI

Authors

Keywords

Slavic etymology ; Croatian and Kashubian dialectal vocabulary ; native lexemes ; Romance and Germanic borrowings

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588
×