Details

Title

„Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 59 (2016), nr 1 (225), 2 (226), 3 (227), 4 (228)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2017.12.15

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1509-1074
×