Details

Title

Petrographic composition and forms of bituminous coal lithotypes in the Upper Carboniferous Formations of the Upper Silesian Coal Basin

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Dubiński (2014), i stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla świecie, null, 11, 5. ; Metody (2001), IS analizy petrograficznej węgla kamiennego bitumicznego i antracytu - Metoda oznaczania składu grup macerałów, null, 7404. ; Lipiarski (1975), Projekt klasyfikacji litologicznych składników humusowego węgla kamiennego dla potrzeb praktycznej geologii złożowej, null, 24, 524. ; (1998), The new vitrinite classification ystem, Fuel, 77. ; Smith (1968), eam profiles and seam characters red Coal and Coal - bearing Strata dinburg, null, 31. ; Stachi (1982), in tach handra Textbook of Coal GebrüderBorntraeger tuttgart, Petrology, 428. ; Diessel (1992), Coal Bearing Systems pringer Verlag, null, 721. ; Metody (2005), IS analizy petrograficznej węgla kamiennego bitumicznego i antracytu zęść przygotowania próbek węgla, null, 7404. ; Taylor (1989), i in Organic Stuttgart, Petrology. ; Smith (1962), The palaeoecology of C arboniferous peats based on the miospores and petrography of bituminous coals Yorkshire Geol, Proc Soc, 423. ; Jureczka (1995), i in odkryta po karbon skala PIG, null, 1. ; Gabzdyl (1970), obszarze górniczym kopalni Kazimierz - Juliusz na tle rozwoju sedymentacji i litologii warstw siodłowych jego budowa liotologiczna i petrograficzna oraz niektóre własności fizyko - chemiczne, null, 510. ; (2001), The new inertinite classification ystem, Fuel, 459. ; Teichmüller (1989), The genesis of coal from the viewpoint of coal petrology i red Peat and Coal origin facies and depositional models, International Journal of Coal Geology, 12, 1. ; Zdanowski (1995), i The Carboniferous system in, null, 148. ; Dembowski (1972), seria piaskowcowa, null, 509. ; Diessel (1965), An appraisal of coal facies based upon maceral characteristicks Australia Coal Group, Symp proc Soc, 474. ; Kruszewska (1997), i petrologii węgla, null, 525. ; Teichmüller (1982), Origin of the petrographic constituents of coal tach Mackowsky Th red Taxtbookof coal petrology rd ed Borntrager tuttgart, null, 219.

DOI

10.1515/gospo-2017-0037

×