Details

Title

Hard (bituminous) coal resources in Poland – expectations and reality

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Nieć (2012), bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla PIG, null, 448. ; Stuermer (1982), Stuermer i in Organic contaminants in roundwater near an underground coal gasification site in northeastern Wyoming, Environ Sci Technol, 16, 582. ; Turek (2008), i resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego nr, null, 182. ; Green (2008), Underground coal gasification state of the art Clean Coal Conf, null. ; Polityka Energetyczna (2011), Magda Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania węgla - na przykładzie Karbon, Energy Energy Policy Journal, 11, 261. ; Chećko (2007), aspekty migracji gazów kopalnianych na powierzchnię w przypadku likwidacji kopalń węgla kamiennego doktorska GIG Arch, null. ; Stańczyk (2008), technologie użytkowania węgla GIG, null. ; Sermet (2013), i esztkowe zasoby dolnośląskiego zagłębia węglowego - bez szans na podziemne zgazowanie nr, null, 85. ; Creedy (2001), i in en eview of underground coal gasification technological advancements eport No COAL Pub URN, null, 211. ; Wong (1983), Water quality monitoring at the Hoe Creek test site and preliminary conclusions Underground gasification : the state of the art nr, review AIChE, 79. ; Turek (null), echniczno - organizacyjne aspekty zgazowywania węgla w podziemiach czynnej kopalni na przykładzie eksperymentu przeprowadzonego kopalni nr, null, 2015. ; Chećko (2014), i in i zasobów węgla kamiennego dla celu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową w złożach czynnych kopalń Kompanii Węglowej Przegląd Górniczy nr, null, 20, 20. ; Czaja (2013), i in i ajduś pozyskiwania pierwotnych nośników energii ze złóż węgla kamiennego na drodze odmetanowania i zgazowania in situ, Energy Policy Journal, 16, 83. ; Dubiński (null), i urek Basic aspects of productivity of underground coal gasification process Arc Min No, Sci, 2015. ; Nieć (2016), i problemy zgazowania węgla na dużej głębokości metodą szybowo - otworową hybrydową nr, null, 72. ; Nieć (2017), i in i Evaluation of coal resources for underground gasification in Selection of possible UCG sites, Fuel, 208. ; (2012), EC Hydrogen - oriented underground coal gasification for Europe HUGE European Commission EC Final Report, EUR, 25044. ; Liu (2006), i in i of mercury arsenic and selenium during underground coal gasification, Fuel, 85. ; Nieć (2014), i in i bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo - środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania nr, null, 11, 28. ; Nieć (null), i in i złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania nr, null, 2015. ; Sermet (2013), chronione w granicach lubelskiego zagłębia węglowego - potencjalna bariera zagospodarowania złóż nr, null, 122. ; Palarski (2013), i Możliwości redukcji negatywnych oddziaływań podziemnego zgazowania węgla na środowisko przez podsadzanie pustek podziemnych nr, null, 69. ; Białecka (2008), Estimation of coal resources for UCG in the Upper Silesian Coal Basin Resources Research, Nat, 17, 1. ; Bhutto (2013), i in Underground gasification from fundamentals to applications, Energy Combustion Science, 39. ; Cebula (2012), i in i resztek pokładów węgla orz analiza mechanizmów ich powstawania na przykładzie kopalni Piekary Górnicze nr, null, 74. ; Sermet (2014), i potencjału zasobowego złóż Lubelskiego Zagłębia Węglowego do podziemnego zgazowania węgla nr, null, 80. ; Shafrovich (2009), i Underground coal gasification a brief review of current status, Industrial Engineering Chemistry Research, 7865. ; Szlązak (2013), i in he impact of underground coal gasification on ventilation network safety in an active mine, null, 55. ; Dubiński (2014), i stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla świecie, null, 11, 5. ; Hajdo (2010), i in i podziemnego zgazowania węgla lat rozwoju metody, null, 225. ; Bilans (2014), zasobów złóż kopalin wg stanu na XII PIG, null, 31. ; Bukowska (2012), Bukowska i in i Chronostratigraphic and depth variability of porosity and strength of hard coals in the Upper Silesian Basin -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 28, 151. ; Czaja (2014), i in i ajduś Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depth of Mining, Archives Science, 59. ; Franik (2012), Magda i in Magda i Attempt of estimating the costs of underground bituminous coal gasification, Energy Policy Journal, 15, 71. ; Verma (2014), i in Contamination of groundwater due to underground coal gasification of And, Int Journal Water Res, 6. ; Dziunikowski (1956), nad podziemnym zgazowaniem węgla w laboratoryjnym gazogeneratorze GIG nr, null, 182. ; Imran (2014), i in i Environmental concerns of underground coal gasification Renewable and Sustainable, Energy Rev, 31, 600.

DOI

10.1515/gospo-2017-0033

×