Details

Title

Adaptacja rzeczowników zapożyczonych w rosyjskich tekstach Kurantów pierwszej połowy XVII wieku (na przykładzie wybranych nazw osób)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Numer

No 3

Authors

Keywords

linguistics ; history of the language ; loan words ; opinion journalism of the 17th century

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

535-544

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744
×