Details

Title

Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego („List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Numer

No 3

Authors

Keywords

Ukrainian modernism ; literary manifesto ; literary discussion ; modernisation ; symbolism ; Ivan Franko ; Mykola Voronyi

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

481-493

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744
×