Details

Title

Wpływ władzy pastoralnej na kształtowanie się indywidualizmuw społeczeństwach zachodnich w świetle genealogii MichelaFoucaulta

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2016

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×