Details

Title

Wstęp – Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna / Introduction

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 166

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×