Details

Title

Preferowane formy wypoczynku młodzieży akademickiej - znaczenie rowerów i ścieżek rowerowych. Wyniki badań ankietowych / Academic Youth Preferences Regarding Forms of Leisure – Importance of Bicycles and Bicycle Paths. Survey Research Results

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 166

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×