Details

Title

Krajobraz kulturowy Delty Wisły – przekształcać czy zachować?<br>Cultural Landscape of the Vistula Delta – to Create or to Save?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×