Details

Title

Obszar funkcjonalny Żuław Delty Wisły w polityce rozwoju przestrzennego kraju<br>The Functional Area Żuławy in the National Spatial Development Policy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×