Details

Title

Nowa jakość przestrzeni centrum małego miasta (przykład Pelpina)<br>New Quality of Space in Small Town City Centre (Example of Pelplin)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×