Details

Title

Czy można mówić o specyfi ce przestrzeni publicznych małego miasta?<br>Is it Possible to Talk about the Specifi cs of Public Spaces in Small Towns?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×