Details

Title

Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych Między hibernacją a animacją centrów małych miast woj. pomorskiego<br>Public Space as a Representation of Local Societies. between Hibernation and Animation of Small Towns Centres of Pomorskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×