Details

Title

Mariusz Żuławnik, Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×