Details

Title

Wykorzystanie modelu SVECM do badania zaleznosci pomiedzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003-2011

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2012

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Identifier

ISSN 0033-2372
×