Details

Title

Experimental and Numerical Analysis of the air Flow in T-Shape Channel Flow / Eksperymentalna i numeryczna analiza przepływu powietrza przez skrzyżowanie kanałów w kształcie litery T

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0023

×