Details

Title

Assessment of coal mining subsidence damage in soma-turkey coalfield using fem modelling / ocena szkód górniczych związanych z osiadaniem gruntu w zagłębiu węglowym soma w turcji, z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0013-6

×