Details

Title

Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces / Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0009-2

×