Popular science

ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences

Content

ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences | 2019 | Nr 1-2 (57-58) Simulations |

Editorial office

Editorial Staff:

Jan Strelau – honorowy redaktor naczelny

Anna Zawadzka – redaktor naczelna, redaktor działu Nauki humanistyczne

Katarzyna Czarnecka – zastępca redaktor naczelnej, sekretarz redakcji

Agnieszka Kloch – redaktor działu Nauki biomedyczne

Agnieszka Pollo – redaktor działu Nauki ścisłe

Jolanta Iwańczuk – redaktor działu Nauki o Ziemi

Justyna Orłowska – dziennikarz

Andrzej Figatowski – grafik

Renata Modzelewska – redakcja językowa

Sandra Wilk – projekty internetowe

Jakub Ostałowski – obsługa fotograficzna, wydania mobilne

Daniel Sax – tłumaczenia

Scientific Council:

prof. dr hab. Jerzy Duszyński (przewodniczący)

prof. dr hab. Edward Nęcka

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

prof. dr hab. Romans Micnas

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

prof. dr hab. Henryk Szymczak

Contact

Publisher:

Polish Academy of Sciences

Office for Popularizing and Promoting Science

pl. Defilad 1,

00-901 Warsaw, Poland

e-mail: academia@pan.pl

This page uses 'cookies'. Learn more